AR-POZ

Systemy oddymiania

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP, SSP)

Projektowanie i montaż systemu odbywa się zgodnie z przepisami i jest dostosowany do konkretnych wymagań na danym obiekcie. Ważnym elementem jest również integracja SSP z innymi systemami. Ma to na celu poprawę poziomu ochrony mienia i osób znajdujących się na obiekcie przed skutkami pożaru oraz eliminację zagrożenia.

Zadaniem systemu oddymiania jest wyprowadzanie szkodliwych spalin oraz dymu. Pozwala to na szybszą ewakuację dzięki poprawie widoczności oraz ogranicza ryzyko zatrucia. System powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby w pierwszej kolejności oczyścić drogi ewakuacyjne. Po wykryciu zagrożenia pożarowego, system otwiera klapy lub okna zapewniając swobodne wydostawanie się dymu i spalin z wnętrza obiektu. Oddymianie grawitacyjne wykorzystuje zasady fizyki ogrzanego powietrza. Działanie systemu można poprawić stosując wentylację przeciwpożarową mechaniczną. Pomaga ona przyspieszyć wydostawanie spalin i dymu poza obiekt.

© Braga creative agency