Facebook

AR-POZ

Systemy automatycznej sygnalizacji pożaru

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP, SSP)

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP, SSP) służą do wykrywania, sygnalizowania i powiadamiania o zagrożeniu pożarowym na obiekcie. W przypadku wystąpienia alarmu, system uruchamia funkcje sterujące, które zapewniają sprawną ewakuację i zapobiegają dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. System sygnalizacji sprawuje również funkcję informacyjną i monitorującą. Posiadanie systemu sygnalizacji pożaru redukuje straty materialne i ludzkie spowodowane zagrożeniem pożarowym.

© Braga creative agency