AR-POZ

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP, SSP)

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne pełni ważną rolę w sprawnej i bezpiecznej ewakuacji obiektu. Odpowiednie doświetlenie dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz elementów umożliwiających opanowanie i sygnalizację pożaru jest kluczowe dla bezpieczeństwa. System uruchamia się w przypadku zaniku głównego zasilania, ułatwiając poruszanie się. Systemy wyposażone są w zasilanie bateryjne, pozwalające na odpowiednio długi czas działania.

© Braga creative agency