AR-POZ

Instalacje hydrantowe, tryskaczowe wraz z pompowniami

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP, SSP)

Instalacje tego typu stanowią ważny element ochrony przeciwpożarowej. Odpowiednie zaprojektowanie systemu pozwala na szybkie i bezproblemowe reagowanie w przypadku wystąpienia pożaru. Rozmieszczenie hydrantów powinno umożliwiać swobodny dostęp do każdej części obiektu w celu stłumienia i ugaszenia ognisk pożaru. Instalacja tryskaczowa dzięki integracji z SSP zapewnia natychmiastowe zadziałanie podczas wykrycia ognia, hamując jego rozprzestrzenianie i gasząc jego ogniska.

© Braga creative agency